THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ “KHU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN ORANGE GARDEN”

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

“KHU BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN ORANGE GARDEN”

Từ năm 2009, Công ty Cổ phần Vinapol đã xây dựng cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng của giai đoạn I: Giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Dự án. Tuy nhiên, Dự án đã phải tạm dừng triển khai do phải chờ đợi việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô của UBND thành phố Hà Nội. Đến nay, dự án Khu Biệt thự nhà vườn Orange Garden (Vườn Cam) đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo khớp với quy hoạch chung của Thành phố. Để hòa nhịp với chủ trương đẩy nhanh tiến độ phát triển kết nối hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội nhằm sớm đưa huyện Hoài Đức trở thành Quận ngoại thành của Thành phố, Công ty cổ phần Vinapol đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn II: Giai đoạn đầu tư xây dựng phần kiến trúc nhà ở, tượng đài, công viên cây xanh

Kèm theo thông báo này, chúng tôi xin gửi tới Quý vị sơ đồ kết nối hạ tầng giao thông và kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến đường liên quan trực tiếp đến Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Orange Garden”, thông tin được cập nhật tại thời điểm tháng 4/2017 từ các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội.

Rất mong được sự hợp tác đồng hành cùng phát triển của Quý vị!

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017                      

                                                                                                                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                              Đinh Văn Nghị