Khởi đầu mới, giai đoạn mới và thành công mới!

Sau thời gian chờ đợi điều chỉnh quy hoạch dự án cho phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội và quy hoạch phân khu dự án đã được phê duyệt quy hoạch. Những m dài cọc đầu tiên cho ngôi nhà Mẫu của dự án đánh dấu khởi đầu mới, giai đoạn mới và thành công mới!