Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden sẽ được tiếp tục triển khai xây dựng như thế nào?

Hỏi :

Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden sẽ được tiếp tục triển khai xây dựng như thế nào ?

Đáp :

Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden sẽ được tiếp tục triển khai xây dựng ngay sau khi được UBND thành phố Hà Nội cho phép.

Trước hết công ty cổ phần Vinapol sẽ tiếp tục hoàn thiện khối lượng công việc còn lại (khoảng 15%) của giai đoạn I : Giai đoạn đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, vật tư, kỹ thuật để triển khai thực hiện thi công xây dựng giai đoạn II : Giai đoạn đầu tư xây dựng phần kiến trúc nhà ở, tượng đài, công viên cây xanh