Tại sao tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu biệt thự nhà vườn Orange Garden giai đoạn I bị chậm so với tiến độ dự kiến?

Hỏi :

Tại sao tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu biệt thự nhà vườn Orange Garden giai đoạn I bị chậm so với tiến độ dự kiến ?

Đáp :

Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) giao công ty cổ phần Vinapol làm chủ đầu tư và thực hiện dự án theo quyết định số 2413/QĐ–UBND ngày 12/12/2007. Theo quyết định này, thời hạn hoàn thành dự án đầu tư sẽ là ngày 31/12/2013. Trên cơ sở đó, công ty cổ phần Vinapol đã đưa ra tiến độ dự kiến hoàn thành giai đoạn I vào quý IV/2009. Tuy nhiên ngay sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây với thành phố Hà Nội (quý III/2008) thì dự án phải tạm dừng triển khai thi công xây dựng do UBND thành phố Hà Nội đã có chủ chương rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden nằm trong sự ảnh hưởng của việc quy hoạch trục Hồ Tây – Ba Vì nên thuộc các dự án không được phép triển khai xây dựng trong đợt I.

Tiếp theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2151/UBND – XD ngày 01/ 04/2010, UBND huyện Hoài Đức đã có công văn số 463/UBND – QLĐT ngày 11/05/2010 gửi chủ đầu tư đề nghị tạm dừng triển khai thi công và chờ chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Gần đây chính phủ đã chính thức công bố quy hoạch mở rộng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự nhà vườn Orange Garden chắc chắn sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.