Cập nhật tiến độ dự án Khu biệt thự Vườn Cam tháng 7 năm 2022

Cập nhật tiến độ dự án Khu biệt thự Vườn Cam tháng 7 năm 2022

Toàn cảnh dự án

 

Dãy NV và DL02

 

 

Dãy SL02 mặt chính dự án và đường vành đai 3.5

 

Dãy NV – DL01 – SL01

 

Dãy BT01 (bên trái)

 

Dãy BT01 (bên phải)