THÔNG BÁO: Số 03 Ngày 22/11/2018 (Về việc đưa Hoài Đức lên quận vào năm 2020)

Về việc đưa Hoài Đức lên quận vào năm 2020

Đối với đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với huyện, các sở, ngành liên quan để thực hiện.

Trong đó, Chủ tịch lưu ý, quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kiến trúc tổng thể cho huyện Hoài Đức thành quận trong tương lai. Muốn làm được điều đó cần đánh giá được thực trạng hiện tại của huyện Hoài Đức, đây là một huyện nông thôn mới nhưng vẫn nợ một số tiêu chí.

Ngoài ra, cần bám sát Nghị quyết 1201 của Quốc hội, từ đó đưa ra được những tiêu chí để xây dựng Hoài Đức thành quận, nếu cần thiết có thể thuê cả tư vấn nước ngoài.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố cũng biểu quyết thông qua 7 danh mục nguồn lực để đầu tư dự án, trong số các nguồn lực trên, không có nguồn lực vốn ODA.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý việc xây dựng mô hình thể chế tổ chức chính quyền, đào tạo nguồn nhân lực. Ưu tiên các dự án án kết nối đô thị, hạ tầng và đặc biệt là giữ gìn các thể chế văn hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng nhấn mạnh, phát triển đô thị nhưng không được đánh mất bản sắc văn hóa xứ Đoài.

Trích báo dân chí – 6/3/2018

Hà Nội lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Theo Quyết định số 4926/QĐ-UBND Hà Nội ngày 18/9/2018, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 gồm các ông (bà): Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Các Phó trưởng Ban gồm 1 Phó Chủ tịch UBND TP và 2 trưởng ban Đảng của Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo này cũng có các Ủy viên là Chánh Văn phòng UBND TP; Giám đốc các sở ngành như Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để có thể huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân… tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được đủ các tiêu chí thành lập quận.

Hiện nay, Sở Nội vụ Hà Nội đang phối hợp với UBND huyện Hoài Đức xây dựng Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận năm 2020. Đề án đã được các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến và sau khi chỉnh sửa tiếp thu đã được xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội

Trích báo an ninh thủ đô – 20/9/2018)